อะไรคือความต้องการของระบบสำหรับ Mobizen?

บทนำ

 • การบันทึกหน้าจอมีให้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีแอนดรอยด์ Android 4.4 หรือหลังจากนั้น

 • การแก้ไขวิดีโอมีให้ใช้สำหรับอุปกรณ์ซึ่งมีแอนดรอยด์4 หรือหลังจากนั้น (แนะนำ 4.4)

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัปเดตให้ทันสมัย

 

ตามฟีเจอร์

 1. บันทึก

  • การบันทึกหน้าจอ: 4.4 หรือหลังจากนั้น

 2. แก้ไข

  • ตัด, แบ่ง, แยก, เสียง: 4.4 หรือหลังจากนั้น

* หากข้อความ "รองรับบนแอนดรอยด์ 4.4 หรือหลังจากนั้น " ปรากฏบนหน้าจอ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบเวอร์ชัน OS ของอุปกรณ์ของคุณแล้ว และอัปเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ที่ค้างอยู่

 

วิธีการตรวจชมเวอร์ชันแอนดรอยด์ OS

 • ไปยังหน้าหลัก > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > เวอร์ชันแอนดรอยด์
  (มันอาจจะระบุว่า ข้อมูลอุปกรณ์, ข้อมูลโทรศัพท์ และอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้น ๆ)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
31 จาก 36 เห็นว่ามีประโยชน์