(เวบแคมใบหน้า) ฉันรวมภาพของตนเองในวิดีโอได้หรือไม่?

บทนำ

 • ใช้ AirCircle (วิดเจ็ตการบันทึก) เพื่อแสดงภาพตัวคุณโดยใช้กล้องหน้า
 • ไปยัง เมนู > การตั้งค่า > เปิดการใช้งานตัวเลือก "เวบแคมใบหน้า"

วิธีการแสดงตัวคุณในการบันทึกของคุณ...

 • ตั้งค่าให้วิดเจ็ตการบันทึกแสดงภาพหรือหน้าของคุณโดยใช้กล้องหน้า
 • เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์
  1. เลือก เมนู เลือก การตั้งค่า
  2. เลือกตัวเลือก เวบแคมใบหน้า
  3. เปิดตัวเลือก การใช้งาน
  4. เลือกส่วนของ PIP (สี่เหลี่ยมหรือวงกลม)

 • วิดีโอตัวอย่างด้วยวิดเจ็ตการบันทึก
  • สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพโดยใช้ฟีเจอร์ PIP ของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
24 จาก 28 เห็นว่ามีประโยชน์