ทำไมเสียงของเกมจึงไม่ได้รับการบันทึก?

บทนำ

  • Mobizen บันทึกเสียงจากไมโครโฟนที่ติดตั้งในตัวของอุปกรณ์

  • สามารถรวมเสียงของเกม (หรือเสียงอื่น ๆ) เข้ามาได้โดยการปรับความดังเสียงหรือโดยการใช้อุปกรณ์ภายนอก

จะไม่มีการรวมเสียงเข้าไปด้วย หาก..

  • มีการปิดเสียง หรือเสียงเบาเกินไป

  • มีการปิดลำโพงหรือปิดการใช้งาน

  • มีการเสียงชุดหูฟัง / หูฟังบนอุปกรณ์

วิธีการแก้ปัญหา

  • เพิ่มความดังเสียงหลัก

  • เปิด หรือเปิดใช้งานการส่งออกลำโพง

  • ถอดหรือดึงชุดหูฟัง / หูฟังออก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
49 จาก 107 เห็นว่ามีประโยชน์