การตั้งค่าเสียงใน Mobizen

บทนำ

  • Mobizen จับเสียงจากไมโครโฟนและรวมมันเข้าไปในการบันทึก

  • การตั้งค่าเสียงมีให้เลือกใช้ได้ใน แอป Mobizen > การตั้งค่าการบันทึก > การตั้งค่าเสียง

อะไรจะได้รับการบันทึกบ้าง?

  • เสียงใด ๆ /ทั้งหมดซึ่งไมโครโฟนภายในของอุปกรณ์มือถือตรวจจับได้

  • เสียงที่ออกมาจากลำโพงของอุปกรณ์

การรวมเสียงในการบันทึก

แอป Mobizen > การตั้งค่าการบันทึก > บันทึกเสียง > เปิด

Configuring_Audio:Sound.jpg

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
42 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์