ทำไมการบันทึกของฉันแสดงเพียงแค่เส้นหรือมีการบิดเบือน?

บทนำ

  • การบันทึกอาจแสดงผลเป็นภาพแตกเมื่อความละเอียดใช้ร่วมกันไม่ได้
  • ลองปรับการตั้งค่าการบันทึก

ปัญหา: หน้าจอแตก

  • Mobizen อนุญาตให้ทำการบันทึกหน้าจอบนโทรศัพท์แอนดรอยด์เกือบทุกรุ่น เรารองรับรุ่นต่าง ๆ และผู้ผลิตต่าง ๆ จำนวนมากซึ่งต่างมีค่าความละเอียดและฮาร์ดแวร์ของพวกเขาเอง เราทำงานตามแนวทางมาตรฐานที่กำหนดโดย Google (ผู้ผลิตแอนดรอยด์ OS) แต่มันมีการแตกหมวดหมู่จำนวนมาก (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
  • เนื่องด้วยสาเหตุนี้ จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเราในการมอบคุณภาพการบันทึกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับความละเอียดทุกรูปแบบ และเมื่อความละเอียดนั้นไม่เป็นแบบมาตรฐาน ภาพในการบันทึกก็อาจแตกได้

วิธีการแก้ปัญหา

  • เพื่อทำการบันทึกหน้าจออย่างเหมาะสม ผู้ใช้จะต้องปรับการตั้งค่าการบันทึกเพื่อให้เข้ากันกับความละเอียดของโทรศัพท์

การตั้งค่าที่แนะนำ: คุณภาพ 2.5Mbps, ความละเอียด 480p, FPS 30fps, ลายน้ำ ปิด

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
16 จาก 21 เห็นว่ามีประโยชน์