แสดงและความละเอียด

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงผลและความละเอียด