ความละเอียดในการบันทึกปัจจุบันของฉันไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ (500, 502)

บทนำ

ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อความละเอียดที่เลือกไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้

(500, 502)

ความละเอียด

เปิดตัวช่วยบันทึก (Recording Wizard) จากการตั้งค่า หรือข้อความป๊อปอัพ

 

[การเปิด "ตัวช่วยบันทึก" จากป๊อปอัพ]

[การเปิด "ตัวช่วยบันทึก" จากการตั้งค่า]

screen_error_500_en.png

  1. ไปยัง เมนู > การตั้งค่า > คลิกที่ลิงก์ภายใต้ตัวเลือก "การตั้งค่าวิดีโอ"
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
709 จาก 987 เห็นว่ามีประโยชน์