มีวิธีการปรับปรุงการบันทึกได้หรือไม่ เพราะว่าของฉันทำงานล่าช้า?

บทนำ

 • อาจมีปัญหา “การล่าช้า” เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ของคุณและแอปเป้าหมาย
 • ปรับปรุงคุณภาพการบันทึกได้โดยการปรับการตั้งค่าการบันทึก และใช้ <โหมดสะอาด>

สาเหตุ

 1. อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่มีข้อมูลจำเพาะต่ำและมีหน่วยความจำ (RAM) และ CPU ที่ทำงานหนักเกินไป
 2. อุปกรณ์แอนดรอยด์ที่มีข้อมูลจำเพาะต่ำ (1GB RAM หรือต่ำกว่านั้น) ที่มีการตั้งค่าที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ (ความละเอียดและ fps)

คำแนะนำ

(1) ล้างหน่วยความจำและ (b) กำหนดค่าการตั้งค่าการบันทึกใหม่

 1. การล้างหน่วยความจำ
  • ออกจากทุก ๆ แอปที่คุณอาจจะไม่ได้ใช้ในระหว่างการบันทึก
  • ใช้แอปหรือตัวเลือกในการล้างหน่วยความจำใด ๆ (แล้วแต่โทรศัพท์) เพื่อฆ่าแอปใด ๆ ที่ไม่ทำงาน
 2. การกำหนดค่าการตั้งค่าการบันทึกใหม่
  • เปิดโหมดสะอาด
   - ไปยัง เมนู > การตั้งค่า > เปิดโหมดสะอาดเพื่อลดการโหลดของฮาร์ดแวร์
  • เปิดตัวช่วยบันทึก
   - ให้ Mobizen ค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยการวิเคราะห์อุปกรณ์
  • กำหนดค่าตัวเลือกด้วยตนเอง
   - หลังจากการเปิดใช้งานตัวช่วยบันทึก ไปยัง เมนู > การตั้งค่า > คุณภาพ > ตั้งค่าคุณภาพ ความละเอียด และ fps

เคล็ดลับ! การตั้งค่าที่แนะนำ

คุณภาพ : 2.5Mbps

ความละเอียด : 480p

FPS : 30fps

ลายน้ำ : ปิด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
189 จาก 226 เห็นว่ามีประโยชน์