คุณไม่ได้รับการอนุญาตให้บันทึก / ถ่ายภาพหน้าจอ

บทนำ

  • ข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อกด ‘ยกเลิก’ บนหน้าต่างป๊อปอัพการมอบการอนุญาตซึ่งปรากฏหลังการกดเริ่มเพื่อบันทึกบนวิดเจ็ต
  • แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งแอป Mobizen อีกครั้ง

สาเหตุ

ข้อความความผิดพลาดนี้แสดงขึ้นเพราะว่าผู้ใช้ไม่ได้มอบการอนุญาตให้ Mobizen บันทึก / ถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

 

วิธีการแก้ไข

หลังจากติดตั้งแอป เปิดและกด บันทึก แตะที่ 'เริ่มตอนนี้' เมื่อมีการแจ้งเตือนการร้องขอการอนุญาต

start_now.png

หมายเหตุ!

จะทำอย่างไรหากไม่มีข้อความดังกล่าวแสดงขึ้นมา?

- หากไม่มีข้อความดังกล่าวแสดงขึ้นมาเพราะว่าได้ทำเครื่องหมายที่กล่อง"อย่าแสดงอีกครั้ง" เช่นนั้นแล้ว โปรดติดตั้งแอป Mobizen อีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
10935 จาก 12992 เห็นว่ามีประโยชน์