วิธีแก้ไขแลคขณะบันทึก

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาความล่าช้าเมื่อบันทึก