การบันทึกหยุดเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ

บทนำ

  • ข้อความนี้ได้รับการแสดงเมื่อมีพื้นที่ในการจัดเก็บวิดีโอที่ได้รับการบันทึกไม่เพียงพอ

 

การตรวจสอบสถานะการใช้พื้นที่จัดเก็บปัจจุบัน

ไปที่ หน้าหลัก> การตั้งค่า > พื้นที่จัดเก็บ > ตรวจสอบว่ามีพื้นที่เพียงพอใน พื้นที่จัดเก็บภายใน

 

การจัดการพื้นที่จัดเก็บ

ไปที่ หน้าหลัก> การตั้งค่า > พื้นที่จัดเก็บ >

  1. เลือก แอปพลิเคชัน เพื่อชมและถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ได้ใช้ใด ๆ

  2. เลือก รูป วิดีโอ เสียง เพื่อลบไฟล์สื่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
455 จาก 512 เห็นว่ามีประโยชน์