"อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการรองรับ" หมายความว่าอย่างไร?

บทนำ

  • ข้อความนี้ได้รับการแสดงบนอุปกรณ์ซึ่งไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับ Mobizen ได้ หรือมีเวอร์ชันแอนดรอยด์ 4หรือต่ำกว่า

  • คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการเปิดใช้งานโหมดการเร่งหรืออัปเกรดไปยังเวอร์ชันภายหลังจาก4

อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรองรับ

  • อุปกรณ์บางอย่างสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ของ Mobizen ได้เพียงบางส่วน

  • หากอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรองรับแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยการอัปเกรดไปเป็นแอนดรอยด์ OS 4หรือสูงกว่า

เปิดใช้งานโหมดการเร่ง

  • อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรองรับใด ๆ สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดได้หากเปิดใช้งานโหมดการเร่ง

  • ค้นหาด้านบนสำหรับ "โหมดการเร่ง" เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1362 จาก 1638 เห็นว่ามีประโยชน์