[การบันทึกหยุดลง เนื่องจากลิขสิทธิ์หรือข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด] หมายความว่าอย่างไร?

ปัญหา:

  • ข้อความ "การบันทึกหยุดลง เนื่องจากลิขสิทธิ์หรือข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด" ได้รับการแสดงเมื่อใช้โปรแกรมและมันหยุดการบันทึกในทันที

  • ข้อความ "การถ่ายภาพหน้าจอหยุดลง เนื่องจากลิขสิทธิ์หรือข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด" ได้รับการแสดงเมื่อใช้โปรแกรมและมันหยุดการถ่ายภาพในทันที

สาเหตุ:

  1. ข้อความนี้ได้รับการแสดงเมื่อเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์ได้รับการบันทึกหรือถ่ายภาพ (มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเมื่อทำงานอยู่บนพื้นหลัง)

  2. Mobizen ทำงานอย่างถูกต้องเนื่องจากแบตเตอรี่อ่อนหรือหน่วยความจำน้อย CPU ที่ใช้งานมากเกินไปและปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแก้ปัญหา:

  • เนื่องจากลักษณะของปัญหามีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของสมาร์ตโฟน จึงไม่มีวิธีการแก้ไขหนึ่งเดียวสำหรับแก้ไขปัญหานี้

  • ลองปิดและ/หรือหยุดการทำงานของแอปซึ่งอาจใช้หน่วยความจำมากหรือต้องการการใช้งาน CPU สูง นอกจากนี้ โปรดลองเปิดแอป Mobizen ใหม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
851 จาก 998 เห็นว่ามีประโยชน์